• DARMOWA DOSTAWA OD 200 ZŁ 🎁
  • DARMOWA DOSTAWA OD 200 ZŁ 🎁
  • DARMOWA DOSTAWA OD 200 ZŁ 🎁
  • DARMOWA DOSTAWA OD 200 ZŁ 🎁
  • DARMOWA DOSTAWA OD 200 ZŁ 🎁

Regulamin Konkursu - WAKACJE i SVR

REGULAMIN KONKURSU

SVR Polska Sp. z o. o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja konkursu „Wakacje z SVR”

Organizatorem konkursu jest SVR Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Al. Wyścigowa 6, 02-681 NIP: 5213836469, KRS: 0000742665, REGON: 380945476 („Organizator”).

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis www.instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).

Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie komentarza odpowiadającego na zadanie konkursowe: „Opisz w 3 słowach swoją letnią pielęgnację” pod konkursowym postem opublikowanym w serwisie Instagram, zaobserwowanie profilu @laboratoire_svr_poland oraz aktywność na profilu @laboratoire_svr_poland.

Komentarz należy opublikować pod postem konkursowym nie później niż do dnia 11.07.2024 r. do godz. 23:59.

Jeden Uczestnik ma prawo do zamieszczenia nie więcej niż jednego komentarza z odpowiedzią na zadanie konkursowe.

W przypadku zgłoszeń Uczestników, którzy prześlą więcej niż jeden komentarz, żaden z nich nie będzie uwzględniany przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu oraz oświadczeniem przez Uczestnika, iż:

posiada pełnię praw autorskich do przesyłanego Zgłoszenia oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich rozpowszechniania; udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Zgłoszenia poprzez: jego udostępnienie na Profilu Instagram.

Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.

Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.

Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Instagram: https://www.instagram.com/laboratoire_svr_poland /

 

ZASADY KONKURSU ORAZ PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza odpowiadającego na zadanie konkursowe: „Opisz w 3 słowach swoją letnią pielęgnację” pod konkursowym postem opublikowanym w serwisie Instagram, zaobserwowanie profilu @laboratoire_svr_poland oraz aktywność na profilu @laboratoire_svr_poland.

Każdy uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz odpowiadający na pytanie konkursowe.

W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców. Każda z wybranych osób otrzyma 2 zestawy, w których znajdą się:

SUN SECURE Eau Solaire SPF50+ 200ml

SUN SECURE Extreme SPF50+ 50ml

SUN SECURE Easy Stick SPF50+ 10g

TOPIALYSE Gel Lavant 400ml

PHYSIOPURE Gelee Moussante 200ml

PHYSIOPURE Huile Demaquillante 150ml

HYDRALIANE Legere Crème 50ml

B3 Essence Hydra 150ml

CICAVIT+ Crème 100ml

Wodoodporna torba plażowa

Kosmetyczka

 

Komisja stworzona przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”) wybierze zwycięzców Konkursu będących autorami najciekawszego, najbardziej kreatywnego i przykuwającego uwagę Zgłoszenia („Zwycięzca Konkursu”).

Informacja o wybraniu Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana na Instagramie Organizatora, w komentarzu pod postem konkursowym nie później niż w dniu 14.07.2024 r.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o warunkach odbioru/wysyłki Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.

Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

NAGRODA

W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców. Każda z wybranych osób otrzyma 2 zestawy, w których znajdą się:

SUN SECURE Eau Solaire SPF50+ 200ml

SUN SECURE Extreme SPF50+ 50ml

SUN SECURE Easy Stick SPF50+ 10g

TOPIALYSE Gel Lavant 400ml

PHYSIOPURE Gelee Moussante 200ml

PHYSIOPURE Huile Demaquillante 150ml

HYDRALIANE Legere Crème 50ml

B3 Essence Hydra 150ml

CICAVIT+ Crème 100ml

Wodoodporna torba plażowa

Kosmetyczka

Nagrody zostaną wysłana na adresy wskazane przez zwycięzców.

Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@labo-svr.com.pl

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagramie- tytuł konkursu).

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest SVR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Wyścigowa 6, 02-681 NIP: 5213836469, KRS: 0000742665, REGON: 380945476.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu.

Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz może skutkować wyeliminowaniem Uczestnika z Konkursu bądź uniemożliwić przyznania Nagrody.

Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia Nagród.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania Nagrody. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, będą rozpatrywane przez Organizatora w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora.

Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora listownie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na Instagramie Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Zapisz sie do naszego newslettera
Otrzymuj najnowsze wiadomości i wskazówki od SVR Lab dotyczące pielęgnacji twojej skóry.
Nota Prawna
/pages/polityka-prywatnosci
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa
przy zamówieniu 
powyżej 150 zł
Obsługa klienta
Obsługa klienta
sklep@labo-svr.com.pl
Próbki
Próbki
3 darmowe próbki
do wyboru
Formy płatności
Formy płatności
Przelewy 24
Twój koszyk 0
(albo x)
- +
Usuń
Tak Nie
Translation missing: pl.cart.samples_label
Twój koszyk jest pusty: czas go napełnić!