• DARMOWA DOSTAWA 🎁PREZENTY DLA MAMY 🩷PROMOCJA DO -40%
  • DARMOWA DOSTAWA 🎁PREZENTY DLA MAMY 🩷PROMOCJA DO -40%
  • DARMOWA DOSTAWA 🎁PREZENTY DLA MAMY 🩷PROMOCJA DO -40%
  • DARMOWA DOSTAWA 🎁PREZENTY DLA MAMY 🩷PROMOCJA DO -40%
  • DARMOWA DOSTAWA 🎁PREZENTY DLA MAMY 🩷PROMOCJA DO -40%

Nota prawna

Ogólne warunki korzystania z witryny www.svr.com

Zapraszamy naszych internautów na tę stronę poświęconą marce SVR i dostępną pod następującym adresem URL: https://www.svr.com (zwane dalej „Witryną”). Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszymi informacjami prawnymi i ogólnymi warunkami, które regulują konsultacje w tej Witrynie i na podstawie których akceptujesz te postanowienia dotyczące ich użytkowania. Jeśli jesteś małoletni, konieczne będzie zezwolenie rodziców lub opiekunów (którzy wcześniej zaakceptowali te przepisy).

I. WŁASNOŚĆ I ZAKWATEROWANIE WITRYNY

Wydawnictwo: LABORATOIRES SVR
SAS z kapitałem 17 501 502 €
w którym mieści się główna siedziba ZAC DE LA TREMBLAIE, 2 RUE DE LA MARE A BLOT 91220 LE PLESSIS PÂTE
Zarejestrowany w RCS Evry B 617 080 098
Tel .: + 33 (0) 1 69 11 70 70
Zwany dalej „LABORATOIRES SVR”
Dyrektor publikacji: dział marketingu SVR
Redaktor: Dział marketingu SVR

Witryna została opracowana przez agencja Shopify Plus - Unique Paris, w którym mieści się główna siedziba 33, rue d'Hauteville, 75010 Paris, Francja. https://unique.paris/.

Witryna jest hostowana przez: Shopify Inc

ii. CEL WITRYNY

Witryna SVR została utworzona w celu dostarczania informacji na temat LABORATOIRES SVR, jej wartości, lokalizacji, komunikacji i produktów dermokosmetycznych.

Niniejsze ogólne warunki określają warunki korzystania z Witryny, które akceptujesz przez sam fakt zapoznania się z Witryną.

Witryna została utworzona zgodnie z przepisami prawa francuskiego.

W związku z tym LABORATOIRES SVR zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy informacje na tej stronie nie są zgodne z przepisami innych krajów, w których przebywają niektórzy internauci przeglądający daną stronę, w tym w przypadku, gdy niektóre produkty nie są dostępne w wymienione kraje lub niezgodne z lokalnymi przepisami.

iii. ZAWARTOŚĆ WITRYNY

a) Zaangażowanie LABORATOIRES SVR

LABORATORIA SVR zobowiązuje się do sprawdzenia, czy zawartość jego witryny jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz do dokładania starań w celu dostarczenia dokładnych i aktualnych informacji.

Jednak LABORATOIRES SVR w żaden sposób nie gwarantuje, że informacje są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas i nie może zagwarantować dokładności ani stałej kompletności wszystkich informacji zawartych na Stronie. W związku z tym LABORATOIRES SVR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, niedokładności lub pominięcia związane z informacjami dostępnymi na swojej stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że zdjęcia produktów SVR prezentowane na tej stronie nie są umowne. Zobowiązuje się również nie rozpowszechniać zniesławiających danych, danych naruszających prawa osób trzecich lub danych niezgodnych z prawem.

Zachęcamy do zgłaszania na następujący adres: webmaster@labo-svr.com wszelkich możliwych błędów, które możesz zauważyć, i dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej je poprawić.

b) Informacje dotyczące prezentacji produktów

Prezentacja produktów w Witrynie ma na celu ogólną prezentację asortymentu marki SVR i nie stanowi oferty handlowej. Żadna z informacji w Witrynie nie może mieć wartości umownej.

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym konsultacja na stronie, prezentacja i opis produktów, a także porady ściśle kosmetyczne w żaden sposób nie zwalniają cię z konsultacji ze specjalistą medycznym (lekarzem, dermatologiem, farmaceutą ...), który będzie jedynym upoważniony do przedstawienia opinii dostosowanej do Twojej sytuacji.

W związku z tym informacje zawarte w Witrynie nie powinny być wykorzystywane do udzielania porad medycznych i zastępowania konsultacji z pracownikiem służby zdrowia.

c) Korzystanie z łączy hipertekstowych

Wszystkie osoby trzecie, które chcą umieszczać hiperłącza do Witryny, muszą wcześniej uzyskać pisemną zgodę LABORATOIRES SVR. Wszystkie prośby o autoryzację należy składać na następujący adres: webmaster@labo-svr.com

Informujemy, że zewnętrzne witryny zawierające link hipertekstowy do niniejszej Witryny nie są pod naszą kontrolą, podobnie jak ich obecna lub przyszła treść pozostanie poza naszą kontrolą. Linki hipertekstowe w Witrynie nie stanowią zatem poparcia LABORATOIRES SVR ani partnerstwa. Ich konsultacje będą Twoim wyłącznym obowiązkiem.

W związku z tym LABORATOIRES SVR nie ponosi żadnej odpowiedzialności ity związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, które mogą wynikać z dostępu do strony za pomocą linku hipertekstowego.

d) Korzystanie z „ciasteczek”

Podczas przeglądania witryny informacje mogą być przechowywane na lokalnym dysku twardym w plikach „cookie”.

Okres przechowywania tych „ciasteczek” nie przekracza dwóch lat.

Zalecamy autoryzację zapisywania plików cookie, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Witryny. Niemniej jednak informujemy, że zgodnie z przepisami prawa „Komputery i wolność” masz możliwość odmowy zapisywania plików cookie poprzez zmianę parametrów komputera w stosunku do przeglądarki internetowej.

e) zawartość do pobrania

Możemy zostać zobowiązani do udostępnienia Ci w tej Witrynie treści, które będziesz mógł i autoryzować do pobrania, z zastrzeżeniem korzystania zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania.

W związku z tym udzielamy Ci bezpłatnie i na czas obowiązywania ochrony praw autorskich niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z treści do pobrania, które są ograniczone wyłącznie do twoich osobistych i prywatnych potrzeb. Wszystkie strony trzecie, które chcą powielać, modyfikować, reprezentować lub rozpowszechniać treści do pobrania, muszą uzyskać uprzednią zgodę LABORATOIRES SVR i na piśmie.

Wszystkie wnioski o autoryzację należy kierować na następujący adres: webmaster@labo-svr.com

iv. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cała strona, w szczególności obrazy, teksty, filmy, logo, marki, tabele, reprezentacje ikonograficzne i fotograficzne oraz dokumenty do pobrania na stronie, są wyłączną własnością LABORATOIRES SVR i podlega francuskim i międzynarodowym przepisom dotyczącym praw autorskich i własności intelektualnej.

Wszystkie wyżej wymienione elementy są własnością LABORATOIRES SVR lub pochodzą z praw, które zostały mu specjalnie przyznane.

Wymienione marki są zarejestrowanymi markami.

W związku z tym LABORATOIRES SVR zastrzega sobie prawo do dochodzenia jakiegokolwiek naruszenia swoich praw własności intelektualnej, w tym w kontekście postępowania karnego.

Reprodukcja, reprezentacja, publikacja, tłumaczenie, transmisja lub dystrybucja, w szczególności do celów komercyjnych, całości lub części tej witryny (w szczególności marek, logo lub obrazów), na dowolnym nośniku , jest zatem surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody dyrektora publikacji, dostępnej pod następującym adresem: webmaster@labo-svr.com
Powielanie, pobieranie, wyświetlanie i drukowanie wszelkich informacji publikowanych w Witrynie jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych i wyłącznie do użytku prywatnego.
Konsultacje w Witrynie nie dają użytkownikowi żadnych innych praw niż konsultacje w celach ściśle osobistych i prywatnych do celów niekomercyjnych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

LABORATOIRES SVR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, niedokładności lub pominięcia związane z informacjami dostępnymi na swojej stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że zdjęcia produktów SVR prezentowane na tej stronie nie są umowne. Każda decyzja podjęta na podstawie tych informacji nie może zatem pociągać za sobą odpowiedzialności LABORATOIRES SVR. Podobnie nie można dochodzić odpowiedzialności LABORATOIRES SVR za informacje znajdujące się na tej stronie. LABORATOIRES SVR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzystanie z tej witryny, które spowodowałoby uszkodzenia lub wirusy mogące zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika lub inną własność. Ogólnie rzecz biorąc, w żadnym wypadku LABORATOIRES SVR nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, bez względu na przyczyny, charakter, pochodzenie lub konsekwencje wynikające z korzystania z jego witryny internetowej lub innych stron internetowych, które powiązane z nim i / lub wynikające z utrudnienia w korzystaniu z Witryny lub uzyskiwania do niej dostępu. Witryna jest zazwyczaj dostępna 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, jednak z przyczyn związanych z konserwacją, problemami informatycznymi lub technicznymi lub w przypadku jakiegokolwiek innego działania siły wyższej, LABORATOIRES SVR jest uprawniony w dowolnym momencie i bez powiadomienia, zawieszaj, przerywaj lub anuluj dostęp do całości lub części Witryny.

Vi. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LABORATORIA SVR przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych i pragnie zapewnić użytkownikom odwiedzającym Witrynę, że ich prywatność jest chroniona. Artykuł ten ma na celu poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą, to znaczy danych umożliwiających identyfikację, bezpośrednio lub pośrednio, a także o jego prawach w odniesieniu do tego przetwarzania. , Użytkownik jest informowany, że jego rejestracja, a także korzystanie z Witryny powodują, dla LABORATOIRES SVR, gromadzenie i automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, których wykorzystanie podlega przepisom prawa n ° 78-17 z 6 stycznia 1978 r. W sprawie komputerów, plików i wolności ze zmianami.

Informacje, które zbieramy, pomagają nam personalizować i stale poprawiać jakość zakupów. Używamy tych informacji do przetwarzania zamówień, dostarczania produktów, przetwarzania płatności i komunikowania się z Tobą w sprawie twoich zamówień, produktów i ofert promocyjnych, do przechowywania i aktualizowania naszych plików, a tym samym Twoich kont u nas, oraz do rekomendowania produktów, które mogą zainteresować cię.

W ten sposób gromadzone i przetwarzane dane osobowe są w szczególności następujące:

(i) informacje podane podczas rejestracji,

(ii) informacje dotyczące interakcji użytkownika z Witryną,

(iii) treść zapisana w przestrzeni „Moje konto”,

(iv) dane techniczne, takie jak na przykład adres URL używany przez użytkownika lub jego adres IP.

Obowiązkowe odpowiedzi, w przypadku których użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do Witryny, są wymienione jako takie w formularzu rejestracyjnym Witryny. Informacje a gromadzone insi podlegają komputerowemu przetwarzaniu, którego celem jest umożliwienie użytkownikowi zoptymalizowanego korzystania z Witryny poprzez dostęp do usług, kontakt z LABORATOIRES SVR lub złożenie zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytkownik ma prawo dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania dotyczących go informacji. Ma również prawo do formułowania szczegółowych lub ogólnych dyrektyw dotyczących ochrony, usuwania i przekazywania danych pośmiertnych, które może wykonywać, pisząc na następujący adres: LABORATOIRES SVR , Consumer Service, 79 rue de Miromesnil, 75008 Paris lub pocztą elektroniczną na adres dpo@ydes-avocats.com

To żądanie musi zostać podpisane przez użytkownika i zawierać jego dane kontaktowe. Korzystanie z tych praw wymaga dowodu tożsamości użytkownika.

Ponadto LABORATOIRES SVR oferuje wszystkim użytkownikom wysyłanie im biuletynów pocztą elektroniczną, na które mogą się zapisać, wpisując swój adres e-mail w polu i zaznaczając odpowiednie pole.

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać takich wiadomości, może w każdej chwili sprzeciwić się im, klikając link do tego celu podany w każdym biuletynie.

Zebrane w ten sposób adresy e-mail podlegają przetwarzaniu danych, którego celem jest wysłanie biuletynu LABORATOIRES SVR. Osoby, które subskrybują biuletyn, mają prawo dostępu do danych, ich poprawiania, modyfikowania i usuwania, z których mogą korzystać, wysyłając list na następujący adres: LABORATOIRES SVR, Consommateurs Service, 79 rue de Miromesnil, 75008 Paryż. Wykorzystanie tych danych jest zastrzeżone wyłącznie dla LABORATOIRES SVR. Szacunek dla jego życia prywatnego, a także ochrona danych osobowych przekazywanych przez użytkownika do LABORATOIRES SVR są niezbędne, a LABORATOIRES SVR stara się je zabezpieczyć, wykorzystując wszelkie dostępne środki, aby zachować bezpieczeństwo danych oraz w szczególności zapobiegają deformacji, uszkodzeniu lub uniemożliwieniu dostępu do nich osobom nieupoważnionym. W trosce o to, aby zawsze lepiej spełniać oczekiwania Klienta, możliwe jest, że LABORATOIRES SVR udostępnia pewne informacje swoim dostawcom usług, kwalifikowanym jako „podwykonawcy” w rozumieniu wyżej wspomnianego prawa (na przykład w zakresie świadczenia usług IT, obsługi klienta) , Rygorystyczne i odpowiednie środki fizyczne, organizacyjne, proceduralne, techniczne i osobowe zapewniają bezpieczeństwo i poufność tych danych. We wszystkich innych przypadkach dane osobowe nie mogą zostać ujawnione stronie trzeciej bez uprzedniej zgody użytkownika. LABORATOIRES SVR określa, że ​​nie zamierza sprzedawać ani sprzedawać danych osobowych użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przez LABORATOIRES SVR w kontekście tworzenia konta klienta i składania zamówienia na produkty są przechowywane przez czas niezbędny do zarządzania zamówieniami i związanych z nimi praw (gwarancje itp.). ), do zarządzania komercyjnym wyszukiwaniem itp.

Niektóre z tych danych osobowych będą również przechowywane przez LABORATOIRES SVR w terminach określonych przez prawo w celu wywiązania się z obowiązków prawnych

Czas przechowywania danych osobowych przez LABORATOIRES SVR

Wskazany czas trwania obejmuje czas przechowywania w aktywnej bazie i archiwach wewnętrznych

Dane z twojego konta klienta

3 lata od ostatniego kontaktu z LABORATOIRES SVR

Zamów dane

10 lat po złożeniu zamówienia

Dokument tożsamości przekazany w ramach wykonywania prawa do przesłuchania, dostępu, sprostowania i sprzeciwu

1 rok od daty otrzymania przez Laboratoires SVR

Dane karty bankowej, które wybrałeś do przechowywania na naszej stronie (z wyłączeniem kryptogramu)

Data ważności + 1 dzień (z zastrzeżeniem okresów przechowywania wskazanych poniżej)

Dane karty bankowej przechowywane lub nie (z wyjątkiem kryptogramu) w celu zarządzania ewentualnymi reklamacjami

W przypadku kart debetowych natychmiastowych: 13 miesięcy od daty płatności

W przypadku odroczonych kart debetowych: 15 miesięcy od daty

VII. MODYFIKACJA WITRYNY I NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Informujemy naszych użytkowników Internetu, że możemy zmodyfikować informacje, treść i / lub warunki korzystania z tej Witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Modyfikacje te mogą wystąpić w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi nowymi obowiązującymi przepisami i / lub przepisami i / lub w celu rozwoju Witryny.

Otrzymuj informacje o tym, jak Google będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli wyrazisz na to zgodę do naszej witryny

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE RÓŻNYCH I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza strona podlega prawu Republiki Francuskiej.

Wszelkie spory i spory sądowe dotyczące Strony będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w zależności od miejsca siedziby LABORATOIRES SVR.

Adres:

LABORATOIRES SVR
ZAC de La Tremblaie
2 rue de la Mare à Blot
91220 Le Plessis-Pâté
Tel: +33 (0) 1 69 11 70 70
Faks: +33 (0) 1 69 11 70 77
biuro@svrpolska.pl
© 2018 LABORATOIRES SVR

Zapisz sie do naszego newslettera
Otrzymuj najnowsze wiadomości i wskazówki od SVR Lab dotyczące pielęgnacji twojej skóry.
Nota Prawna
/pages/polityka-prywatnosci
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa
przy zamówieniu 
powyżej 150 zł
Obsługa klienta
Obsługa klienta
sklep@labo-svr.com.pl
Próbki
Próbki
3 darmowe próbki
do wyboru
Formy płatności
Formy płatności
Przelewy 24
Twój koszyk 0
(albo x)
- +
Usuń
Tak Nie
Translation missing: pl.cart.samples_label
Twój koszyk jest pusty: czas go napełnić!